کارخانه گوهر قیر شرق در فاز دوم شهرک صنعتی چناران و در فاصله 50 کیلومتری مرکز شهر مشهد، 50کیلومتری فرودگاه، 50 کیلومتری گمرک، 50 کیلومتری راه آهن سراسری و درنزدیکی منطقه CIS بنا شده است. این کارخانه با هدف تولید و صادرات انواع قیر به مناطق شمالی و شرقی کشور، کشورهای منطقهCIS ، سایر کشورها و مناطق ایجاد شده و سالانه قادر به تولید 90 هزارتن انواع قیر می باشد...ادامه مطلب